Услуги

Ние предлагаме висококачествени счетоводни услуги на нашите клиенти, които включват: абонаментно счетоводно обслужване – текущо осчетоводяване на документи, изготвяне и подаване в НАП на дневници и декларация по ЗДДС; обработка на работни заплати, осигуровки, подаване на декларации 1 и 6; счетоводни, данъчни и трудово-осигурителни консултации; представителство по системата интрастат; годишно приключване, съставяне на годишни отчети и годишни данъчни декларации; регистрации и пререгистрации на фирми, публикуване на годишни финансови отчети; административни услуги, администриране на персонала /ТРЗ и ЛС/, online счетоводство.

Ние съобразяваме нашата работа с индивидуалните изисквания на всеки клиент. Подхождаме различно към всеки един в зависимост от спецификата на неговия бизнес . Предлагаме възможност да вземаме от офиса ви всички необходими документи, ако за вас това е по-удобно или да ни ги сканирате и изпращате по електронен път. Клиентите са най-важни за нас и затова винаги се съобразяваме с техните нужди и желания.

Ако проявявате интерес към нашите услуги, не се колебайте да се свържете с нас още сега.