Цени

Цените ни са разумни, обосновани и се формират най-общо според вида дейност, броя на първичните счетоводни документи, броя на търговските обекти, регистрация или не по ЗДДС, броя на служителите, ползваните допълнителни административни услуги.

За нашите клиенти, всички административни услуги по изготвяне на договори по ЗЗД, декларации към Инспекцията по труда, изготвянето на пълномощни, публикуване на годишните финансови отчети в интернет или в Търговския регистър са на специална преференциална цена.

На специални преференциални цени са и всички декларации по ЗДДФЛ, които следва да се подават от собствениците и управителите, както и членовете на техните семейства, към Националната агенция по приходите и Националния осигурителен институт.

При счетоводно обслужване на повече от една фирма, с еднаква собственост или управление правим специални ценови отстъпки.

В зависимост от конкретните нужди на клиента, цената може да варира и всеки отделен случай се договаря индивидуално. Затова, ако искате да получите своята индивидуална оферта за счетоводно обслужване, като се отчетат всички особености на Вашия бизнес и специфични изисквания, моля изпратете запитване от формата за обратна връзка на нашия сайт или уговорете среща – на място в нашия офис.

Платежни методи:
В брой
hint
По банков път
hint
ePay.bg
hint